วิศวกรแม่พิมพ์ - วิศวกร - ชลบุรี,

Careers at

วิศวกรแม่พิมพ์

JOIN US


วิศวกรแม่พิมพ์

category : วิศวกร  |  700/1, ชลบุรี  |  Posted on Dec 12, 2018 ← Back

Job Description

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล แม่พิมพ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านการออกแบบหรือการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก CAD และ CAE สำหรับงานแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  • มีใจรักในการถ่ายทอดความรู้
  • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี

Openings


Requirements:


How to Apply

If you want to apply, please click at below button.Job Summary