ช่างเทคนิคทดสอบวัสดุ - ช่างเทคนิค - ชลบุรี,

Careers at

ช่างเทคนิคทดสอบวัสดุ

JOIN US


ช่างเทคนิคทดสอบวัสดุ

category : ช่างเทคนิค  |  700/1, ชลบุรี  |  Posted on Dec 12, 2018 ← Back

Job Description

  • เพศชาย
  • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน/ช่างยนต์
  • มีประสบการณ์ด้านงานทดสอบจะพิจารณาพิเศษ
  • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้
  • มีความอดทนและรับผิดชอบงานได้ดี

Openings


Requirements:


How to Apply

If you want to apply, please click at below button.Job Summary