คลิปย้อนหลังการให้คำปรึกษาออนไลน์ : Industrial Robot EP.02 | News & Event

คลิปย้อนหลังการให้คำปรึกษาออนไลน์ : Industrial Robot EP.02

2021-01-27 06:56:00 Asia/Bangkok
รับชมคลิปย้อนหลังการให้คำปรึกษาออนไลน์ : Industrial Robot
วันที่     27 มกราคม 2564
โดย      อ.กฤษดา เกรียงศักดิ์พงศ์, อ. กษิดิศ ลีลาวิไลลักษณ์ และ อ.เตชินท์ เฉลิมเทวี

สามารถชมคลิปย้อนหลังได้ที่นี่     

แจ้งความประสงค์รับคำปรึกษาเชิงลึกหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ ลูกค้าสัมพันธ์038-215033-39 กด 1 E-mail : crm_dept@tgi.mail.go.th

Comments

There are no comments

Posting comments after has been disabled.

News Categoties