คลิปย้อนหลังการให้คำปรึกษาออนไลน์ : มาตรฐานแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก | News & Event

คลิปย้อนหลังการให้คำปรึกษาออนไลน์ : มาตรฐานแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

2021-02-23 07:25:00 Asia/Bangkok
รับชมคลิปย้อนหลังการให้คำปรึกษาออนไลน์ : มาตรฐานแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

เรื่อง     มาตรฐานแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก
วันที่     19 กุมภาพันธ์ 2564
โดย      อ.พัสกร ทวีวัฒน์ และ อ.ศักดิ์ชัย คงกิติมานนท์

รับชมคลิปย้อนหลังได้ที่     

ประเด็นคำถาม
1. สาระน่ารู้จากทีมงาน : มาตรฐานแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก
2. ปัญหางานแม่พิมพ์ที่พบบ่อยๆ
3. การสั่งจ้างทำแม่พิมพ์ ควรพิจารณาโรงงานอย่างไร
4. ปัญหาครีบที่เกิดขึ้นเนื่องจากคุณภาพแม่พิมพ์ ควรแก้ไขอย่างไร

แจ้งความประสงค์รับคำปรึกษาเชิงลึกหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ ลูกค้าสัมพันธ์038-215033-39 กด 1 E-mail : crm_dept@tgi.mail.go.th

Comments

There are no comments

Posting comments after has been disabled.

News Categoties