รับชมคลิป Webinar ย้อนหลัง หัวข้อ SMART MAINTENANCE FOR SMART FACTORY | News & Event

รับชมคลิป Webinar ย้อนหลัง หัวข้อ SMART MAINTENANCE FOR SMART FACTORY

2021-07-23 07:00:00 Asia/Bangkok
รับชมคลิป Webinar ย้อนหลัง หัวข้อ   SMART MAINTENANCE FOR SMART FACTORY
Upskill – Reskill –  Newskill ยกระดับทักษะสายซ่อมบำรุงในยุคดิจิทัล

จัดโดย Automation Expo 

บรรยายโดย :   
-    คุณสุเมธ อัศวศิลาวสุกุล   ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์     สถาบันไทย-เยอรมัน 
-    คุณวินัย ตุ้มทอง     วิศวกรอาวุโสแผนกบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์     สถาบันไทย-เยอรมัน


Comments

There are no comments

Posting comments after has been disabled.

News Categoties