ขอเชิญบุคลากรด้านการศึกษารวมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าพิจารณารับทุนสนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต้นแบบ | News & Event

ขอเชิญบุคลากรด้านการศึกษารวมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าพิจารณารับทุนสนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต้นแบบ

2022-01-07 12:00:00 Asia/Bangkok
สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญบุคลากรด้านการศึกษารวมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าพิจารณารับทุนสนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต้นแบบ

ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้จจนถึง 31 มกราคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line OpenChat     

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม     


ยื่นข้อเสนอโครงการ     
 

Comments

There are no comments

Posting comments after has been disabled.

News Categoties