Machine Failure Analysis

Catergory
- Maintenance Machinery

Service
- Machine Failure Analysis

Scope
- ตรวจสอบสภาพความเสียหายของชิ้นส่วนเครื่องจักรเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย เครื่องจักรต้องไม่เสียหายซ้ำซ้อนโดยสาเหตุเดิมๆ