ข่าวไฮไลท์

‼️ สร้างความเข้มแข็งธุรกิจ เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเชื่อมธุรกิจกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ‼️


74 01/12/2022 ‼️ สร้างความเข้มแข็งธุรกิจ เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเชื่อมธุรกิจกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ‼️
ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Smart Sensor Technology
ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนา หัวข้อ "Smart Technology for CNC Using Intelligent Ballscrew."
Card image cap
รับชมคลิป Webinar ย้อนหลัง หัวข้อ SMART MAINTENANCE FOR SMART FACTORY
Card image cap
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "การประยุกต์เทคโนโลยีอัจฉริยะอัตโนมัติ เพื่อการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน" [ออฟไลน์]

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

Card image cap
สถาบันไทย - เยอรมัน ร่วมกับ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 181 2022-11-15 03:24:20
ดูเพิ่มเติม
Card image cap
สถาบันไทย - เยอรมัน ร่วมกับ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 156 2022-11-15 02:20:51
ดูเพิ่มเติม
Card image cap
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ : บริษัท จั๊มเวย์ จำกัด 90 2022-09-08 08:11:32
ดูเพิ่มเติม
Card image cap
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ : บริษัท พี เทคโนโลยี จำกัด 65 2022-09-08 08:10:58
ดูเพิ่มเติม
Card image cap
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ : บริษัท ทีเคซี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด 53 2022-09-08 08:10:23
ดูเพิ่มเติม
Card image cap
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ : บริษัท คาวามาตะ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 62 2022-09-08 08:08:31
ดูเพิ่มเติม
Card image cap
รายงานภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือนมกราคม 2564 51 2022-07-07 08:22:59
ดูเพิ่มเติม
Card image cap
Thailand Robots Industry Quarterly Report Q4 2020 48 2022-07-07 08:21:41
ดูเพิ่มเติม