ขอเชิญร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยชุดจำลอง ALIGNMENT KIT
12/01/2023 02:45:04
📣📣โปรดทราบๆ หลักสูตรฝึกอบรมแหล่มๆมาอีกแล้วจ้า📣📣
ขอเชิญร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยชุดจำลอง ALIGNMENT KIT
ค่าสมัครเพียง!!! 6,500 บาท (ยังไม่รวม vat 7%)
( ด่วน!! รับจำนวนจำกัด )
🏭🏭🏭🏭🏭🏗🏗🏗🏗🏗🕹🕹🕹🕹🕹
📌📌📌อบรมวันที่ 15-16 ก.พ. 66 , 19-20 เม.ย. 66 , 20-21 มิ.ย. 66 , 22-23 ส.ค. 66 , 17-18 ต.ค. 66 , 13-14 ธ.ค. 66
เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
🏢ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
รูปแบบการฝึกอบรม :
ภาคทฤษฏี : ติดตั้งเครื่องจักรให้ได้แนวศูนย์ ALIGNMENT , คำพิกัด ALIGNMENT TOLERENCE , วิธีการปรับตั้ง ALIGNMENT METHOD ,
ขั้นตอนเตรียมการก่อนทำ ALIGNMENT
ภาคปฏิบัติ : RIM & FACE DIAL INDICATOR METHOD , REVERSE DIAL INDICATOR METHOD , LASER SHAFT ALIGNMENT
#TGI #สถาบันไทยเยอมัน #industrynetwork
สอบถามและสำรองที่นั่ง🪑🪑
☎️ 061-825-1028 , 038-215033-39 กด 1, 033-266040-44
✉️crm_dept@tgi.mail.go.th
ลงทะเบียน >>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUUjY_3M4KXwGHHBpSen7ubYK7OlO3J2zH99ls-84Yp12Njw/viewform