งาน iMould Die 2023 "The Future Technology of Mould and Die" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน
11/03/2023 13:54:43
งาน iMould Die 2023 🔩⚙ "The Future Technology of Mould and Die" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี โดยมีผู้ให้ความสนใจ เข้าชมงานอย่างล้นหลาม..
📌งานสำคัญของคนในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ และอุตสาหกรรมการผลิตที่พลาดไม่ได้ กับการ "UpdateTechnology เป็นงานที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านแม่พิมพ์ไทย ที่จะมาถ่ายทอดและนำเสนอนวัตกรรมทางด้านแม่พิมพ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ และปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด สำหรับการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "เทคโนโลยีในอนาคตของแม่พิมพ์ไทย” และเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสำหรับทิศทางของอุตสาหกรรมในอนาคต” โดย คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ จากสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย และพบกับกิจกรรมภายในงาน อาทิเช่น
-การสัมมนาถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีแม่พิมพ์ เครื่องมือกล การวัด และการตรวจสอบ
-การแข่งขันทักษะฝีมือด้านการผลิต แม่พิมพ์ และการทดสอบ
-ออกบูธสินค้าและบริการในงานอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์และอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงและยกระดับในองค์กรของท่าน