บริการอุตสาหกรรม

บริการอุตสาหกรรม


บริการทดสอบ/สอบเทียบ ออกแบบ/ผลิตชิ้นงานและเครื่องจักร บำรุงรักษาเครื่องจักร ออกแบบและสร้างระบบอัตโนมัติ