เทคโนโลยีแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ (หลักสูตรออนไลน์)

Metal Stamping Technology (Online) 42-TDT-11-OTN

Basic
วัตถุประสงค์

  1. เข้าใจชื่อและหน้าที่ของกระบวนการขึ้นรูปโลหะ

  2. เข้าใจถึงประเภทของแม่พิพม์ขึ้นรูปโลหะและการใช้งานแต่ละชนิด

  3. เข้าใจหลักการทำงานของม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ

  4. สามารถจำแหนกส่วนประกอบและหน้าที่ของชิ้นส่วนต่างๆของแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในสายการผลิตชิ้นส่วนโลหะหรือแม่พิมพ์แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ อย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในสายการผลิตชิ้นส่วนโลหะหรือแม่พิมพ์แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ อย่างน้อย 1 ปี

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ

  2. ตัวอย่างชิ้นงาน

เนื้อหาหลักสูตร

1. การขึ้นรูปชิ้นงานโลหะด้วยแม่พิมพ์

     - การขึ้นรูปโลหะก้อน

     - การขึ้นรูปโลหะแผ่น

2. เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน

3. ทฤษฎีการขึ้นรูป การตัดและการดัดชิ้นงาน

4. ชนิดและส่วนประกอบของแม่พิมพ์

5. ชิ้นส่วนมาตรฐาน

6. วัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

3,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า

ตัวเลือกห้อง
ระบุจำนวนห้อง

จำนวนคืน

ระบุจำนวนห้อง

จำนวนคืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

3,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44