บล็อก | ข่าวสาร

โครงการ October Series 2022 ประกอบด้วยงานHealthcare Technology Summit, Big Data & Cloud Computing, Digital HR Forum, และRobotics Summit

October Series 2022 | งานอบรมสัมมนาวิชาการส่งท้ายปี กับ 4 Forum สุดเข้มข้น!!

งาน SETA 2022, Solar+Storage Asia 2022 และ Enlit Asia 2022

ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน (RDI)

สิทธิประโยชน์ของมาตรการยกเว้นภาษี 200%
สำหรับรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยฯ และ
แนวทางการนำเสนอโครงการวิจัย4 เพื่อขอการรับรอง

ตารางสัมมนาและกิจกรรม : MiRA2022 & Subcon EEC 2022

งานแสดงเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
ด้านการบำรุงรักษา ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต

โครงการพลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0 เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมฝึกอบรมนักบูรณาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ System Integrator

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ : บริษัท เค ที พี (ประเทศไทย) จำกัด

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 

ประชาสัมพันธ์งาน TGI-MARA​

วางแนวคิดในการร่วมพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมยกระดับทักษะแรงงานเพื่อรองรับการผลิต4.0​   

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Machine Shaft Alignment 2022

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยชุดทดลอง Alignment Kit