บล็อก | Up to date

Thailand Robots Industry Quarterly Report Q4 2020

กรอกแบบฟอร์มเพื่อดาวน์โหลดฉบับเต็มที่ได้ที่นี่ http://bit.ly/tgi-iu-download-report

รายงานภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือนมกราคม 2564

ภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในเดือนมกราคม 2564 มีมูลค่าการขาดดุลอยู่ที่ 726 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน และเดือนก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 46 และร้อยละ46 ตามลำดับ

รายงานภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย ประจำเดือนมกราคม 2564

ภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในเดือนมกราคม 2564  มีมูลค่าการขาดดุลอยู่ที่ 124 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน และเดือนก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 12 และร้อยละ17 ตามลำดับ

คลิปย้อนหลังการให้คำปรึกษาออนไลน์ : มาตรฐานแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

วันที่     19 กุมภาพันธ์ 2564
โดย      อ.พัสกร ทวีวัฒน์ และ อ.ศักดิ์ชัย คงกิติมานนท์

คลิปย้อนหลังการให้คำปรึกษาออนไลน์ : Material Engineering

รับชมคลิปย้อนหลังการให้คำปรึกษาออนไลน์ : Material Engineering
วันที่     16 กุมภาพันธ์ 2564
โดย      อ.อรุณ เจียงศรีเจริญ 

รายงานภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย ประจำเดือนธันวาคม 2563

วิเคราะห์ข้อมูลโดย ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน
ผู้จัดทำ  
ศิโรรัตน์ สุภาษา
กนิษฐา ศรนิล
อภิรักษ์ เอนกบริบูรณ์

รายงานภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือนธันวาคม 2563

วิเคราะห์ข้อมูลโดย ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน
ผู้จัดทำ  
ศิโรรัตน์ สุภาษา
กนิษฐา ศรนิล
อภิรักษ์ เอนกบริบูรณ์

คลิปย้อนหลังการให้คำปรึกษาออนไลน์ : Industrial Robot EP.02

วันที่     27 มกราคม 2564
โดย      อ.กฤษดา เกรียงศักดิ์พงศ์, อ. กษิดิศ ลีลาวิไลลักษณ์ และ อ.เตชินท์ เฉลิมเทวี

คลิปย้อนหลังการให้คำปรึกษาออนไลน์ : CBM (Condition Based Maintenance)

วันที่     26 มกราคม 2564
โดย     อ.สุเมธ อัศวศิลาวสุกุล, อ.วินัย ตุ้มทอง และ อ.กิตติพล ตรัยศิริกมล

คลิปย้อนหลังการให้คำปรึกษาออนไลน์ : Pneumatic & Hydraulic Maintenance EP.02

วันที่     25 มกราคม 2564
โดย      อ.คงศักดิ์ อิงคเลิศสุข, อ.ศรสรร สุนทรพะลิน และอ.มาณิก นิลสุวรรณ

หมวดหมู่