วิศวกรวัสดุและโลหะการ - วิศวกร - Chonburi,

Careers at

วิศวกรวัสดุและโลหะการ

JOIN US


วิศวกรวัสดุและโลหะการ

category : วิศวกร  |  700/1 , Chonburi  |  Posted on Sep 02, 2021 ← Back

Job Description

1. การศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมวัสดุ/ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมวัสดุหรือการผลิต
2. มีความรู้พื้นฐานด้านงานช่างกล การทดสอบและชุบโลหะ
3. มีประสบการณ์ด้านงานทดสอบวัสดุ ชุบโลหะและวิเคราะห์ความเสียหาย
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft,CAD Power Point
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และมีผลสอบ Toeic ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

Openings


Requirements:


How to Apply

If you want to apply, please click at below button.Job Summary