ติดต่อศูนย์กรุงเทพฯ

ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีแม่พิมพ์ขั้นสูง สถาบันไทย-เยอรมัน (ศูนย์กรุงเทพฯ)

อาคารปฏิบัติการ A สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
86/6 ซอยตรีมิตร ถ.พระราม4 แขวงกล้วยน้ำไท เขตคลองเตย จ.กรุงเทพฯ 10110

Tal : 02-3815041-2
Fax : 02-3815079
E-mail : tgi_bkk@tgi.mail.go.th