การทำชิ้นงานต้นแบบจากเครื่อง 3 มิติ

ประเภทของบริการ
- ออกแบบ/ผลิตชิ้นงานและเครื่องจักร

บริการ
- การทำชิ้นงานต้นแบบจากเครื่อง 3 มิติ

ขอบเขตงาน
- สร้างชิ้นงานต้นแบบ 3 มิติ จากวัสดุโลหะผง 

วัสดุที่สามารถทำได้
   1. วัสดุที่เป็นเหล็ก (Hot Work Steel) CL50WS (1.2709)
   2. วัสดุที่เป็นอลูมิเนียม (Aluminium) CL30AL (AIS;12(a))
   สามารถสร้างชิ้นงานมีขนาดสูงสุดเท่ากับ 250x250x200 มิลลิเมตร

Highlight
- สร้างชิ้นงานต้นแบบได้อย่างรวดเร็ว จากวัสดุโลหะผงที่เป็นเหล็กและอลูมิเนียม รวมทั้งนำมาประยุกต์ใช้สร้างชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนได้