ระบบติดตามและแสดงผลแบบเรียลไทม์

ประเภทบริการ
- ออกแบบและสร้างระบบอัตโนมัติ

บริการ
- ระบบติดตามและแสดงผลแบบเรียลไทม์

ขอบเขตงาน
- วางระบบ Real Time Monitoring ให้คำปรึกษา

Highlight
- คุ้มค่าการลงทุน