Previous Next

Customize Services

บริการจัดฝึกอบรมเฉพาะองค์กร


การจัดการอบรมเฉพาะองค์กร
การจัดอบรมที่หลากหลาย นำไปใช้ได้จริง เหมาะกับองค์กรที่มองหาหลักสูตรเฉพาะทาง สำหรับพนักงานขององค์กรท่าน
การประเมินสมรรถนะบุคคล
สร้างกระบวนการ การประเมินสมรรถนะจากกลุ่มตำแหน่งจนถึงรายบุคคล
การพัฒนาเส้นทางอาชีพ
หากไม่แน่ใจเรื่องการวางโครงสร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากร เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและ วางแนวทางการพัฒนาบุคลากร สายช่างทุกระดับ

Customize Services

การจัดการอบรมเฉพาะองค์กร

 • การอบรม เน้นทักษะและการแก้ปัญหางานจริง ลงมือปฏิบัติกับเครื่องจักร ที่มีใช้อยู่ในอุตสาหกรรมจริง
 • อบรมได้ทั้งที่โรงงานและที่ TGI มีอุปกรณ์ชุดฝึกอบรมแบบ Mobile
 • จัดแบบเฉพาะองค์กรหรือกลุ่มบริษัทในเครือเดียวกัน
 • จัดผสมผสาน ทั้งที่โรงงานและที่ TGI

การประเมินสมรรถนะบุคคล

 • ออกแบบและสร้างแบบประเมิน
 • ภาคทฤษฎี
 • ภาคปฏิบัติ
 • แบบสัมภาษณ์

การพัฒนาเส้นทางอาชีพ

 • การพัฒนาความสามารถ
 • แผนการฝึกอบรม
 • การวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
 • สื่อการสอน

แจ้งรายละเอียดการจัดอบรม

ชื่อ-นามสกุล *
ตำแหน่ง *
Email *
โทรศัพท์ *
ชื่อบริษัท *
จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
งบประมาณในการจัดอบรม (กรุณาระบุตัวเลขประมาณการ หากยังไม่ทราบชัดเจน)
หมายเหตุ : หากท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถ
ติดต่อได้ที่ crm_dept@tgi.mail.go.th
สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44