แจ้งรายละเอียดการจัดอบรม

ชื่อ-นามสกุล *
ตำแหน่ง *
Email *
โทรศัพท์ *
ชื่อบริษัท *
จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
งบประมาณในการจัดอบรม (กรุณาระบุตัวเลขประมาณการ หากยังไม่ทราบชัดเจน)
หมายเหตุ : หากท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถ
ติดต่อได้ที่ crm_dept@tgi.mail.go.th

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44