บล็อก | Up to date


Thailand Robots Industry Quarterly Report Q4 2020
แนวโน้มเทคโนโลยี

Read More
รายงานภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือนมกราคม 2564
แนวโน้มเทคโนโลยี

Read More
ภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือนธันวาคม ปี 2565
แนวโน้มเทคโนโลยี

Read More
ภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือนมกราคม ปี 2566
สภาวะอุตสาหกรรม

Read More
💡Robot Density คืออะไร ?
แนวโน้มเทคโนโลยี

Read More
💡จีน เจ้าโลก จำนวนการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ไทยอันดับ 11 โลก ยืน 1 ASEAN แซงหน้าสิงค์โปร์ ปี2021
แนวโน้มเทคโนโลยี

Read More
💎6 อันดับสูงสุดการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแยกตามประเภทการใช้งาน (Application) ปี 2021
แนวโน้มเทคโนโลยี

Read More
ภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566
แนวโน้มเทคโนโลยี

Read More
ภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ประจำเดือนมีนาคม ปี 2566
แนวโน้มเทคโนโลยี

Read More
รายงานสภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย ประจำเดือนกันยายน 2566
แนวโน้มเทคโนโลยี

Read More

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44