สถาบันไทย-เยอรมัน

Certification & Testing Center

บริการอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลดใบขอรับบริการ
ตรวจสถานะงานบริการทดสอบ
ค่าบริการทดสอบวัสดุ

บริการรวดเร็ว

มีความรวดเร็วในการให้บริการ

มีความน่าเชื่อถือ

น่าเชื่อถือและสามารถรับรองประสิทธิภาพได้

พร้อมให้คำปรึกษา

วิเคราะห์เชิงลึกพร้อมให้คำปรึกษา


บริการงานทดสอบวัสดุ - ชิ้นงาน

ทดสอบ ด่วนและไว ราคาถูก ผลทดสอบพร้อมตีความผลคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุและการผลิต

ดูเพิ่มเติม

บริการอุตสาหกรรม

รายละเอียด

บริการวิเคราะห์ความเสียหาย พร้อมอธิบายและแนะนำแนวทางการแก้ไข

บริการวิเคราะห์ความเสียหาย พร้อมอธิบายและแนะนำแนวทางการแก้ไข

ดูเพิ่มเติม

บริการงานรับรองบุคลากร

บริการงานรับรองบุคลากร

ดูเพิ่มเติม
สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44