ออกแบบและผลิตชิ้นงาน
ออกแบบ ผลิตชิ้นงานและเครื่องจักร
บำรุงรักษาเครื่องจักร
บำรุงรักษาเครื่องจักร
ออกแบบและสร้างระบบอัตโนมัติ
บริการออกแบบและสร้างระบบอัตโนมัติ


ออกแบบและสร้างระบบอัตโนมัติ


บำรุงรักษาเครื่องจักร

งานวิเคราะห์ความเสียหายของอุปกรณ์หลังเกิดเหตุ
งานถ่วงสมดุลย์เครื่องจักร
งานตรวจสอบวิเคราะห์โดยเทคโนโลยีกล้องภาพถ่ายความร้อน
Operation Deflection Shape Analysis
งานวิเคราะห์และตรวจติดตามสภาพเครื่องจักรโดยเทคโนโลยีวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน
ฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร CNCสถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44