พื้นฐานมอเตอร์และการควบคุม

21-DRC-10

Basic
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจคุณสมบัติของมอเตอร์แต่ละชนิด

  2. สามารถควบคุมการทำงานของมอเตอร์ แต่ละชนิดได้

  3. สามารถเลือกใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับงาน

  4. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของมอเตอร์ไฟฟ้าได้

  5. สามารถนำหลักการทำงานพื้นฐานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ไปใช้ในการบำรุงรักษาเบื้องต้น

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  ชุดฝึกอบรมเครื่องจักรกลไฟฟ้า (Lucus Nuller)  4 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

1.  ศึกษาโครงสร้าง หลักการทำงาน คุณสมบัติและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

1.1   วงจรทางไฟฟ้าและสัญลักษณ์

1.2   การต่อวงจรและการควบคุมการทำงาน

1.3   การวัดหาค่าแรงดัน กระแส ความเร็วรอบ แรงบิด และประสิทธิภาพของมอเตอร์

1.4   การทดสอบคุณสมบัติของมอเตอร์แต่ละชนิด

1.5   การกลับทิศทางหมุน

1.6   การควบคุมความเร็ว

1.7   การประยุกต์ใช้งานมอเตอร์แต่ละชนิด

2. ศึกษาโครงสร้าง หลักการทำงาน คุณสมบัติและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

2.1   วงจรทางไฟฟ้าและสัญลักษณ์

2.2   การต่อวงจรและการควบคุมการทำงาน

2.3   การวัดหาค่าแรงดัน กระแส ความเร็วรอบ   แรงบิด และประสิทธิภาพของมอเตอร์

2.4  การทดสอบคุณสมบัติของมอเตอร์แต่ละชนิดด้วยคอมพิวเตอร์

2.5  การกลับทิศทางหมุน

2.6  การควบคุมความเร็ว

2.7  การประยุกต์ใช้งานมอเตอร์แต่ละชนิด

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44