วาล์วควบคุมทิศทางพรอปพอร์ชั่นนัลไฮดรอลิก

21-HYD-25

Intermediate
วัตถุประสงค์

  เพื่อให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับอุปกรณ์ ทาง ด้านวาล์วควบคุมทิศทางแบบพรอปพอร์ชันนัลไฮดรอลิกและอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ทางด้านการออกแบบและการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับลักษณะงานในอุตสาหกรรม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบควบคุม
  ไฮดรอลิกไฟฟ้า (21-HYD-21) หรือผู้ที่มี
  ประสบการณ์ทางด้านไฮดรอลิกไฟฟ้าพื้นฐานเป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบควบคุม
  ไฮดรอลิกไฟฟ้า (21-HYD-21) หรือผู้ที่มี
  ประสบการณ์ทางด้านไฮดรอลิกไฟฟ้าพื้นฐานเป็นอย่างดี

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. Rexroth Proportional Hydraulic 3 ชุด 

  2. Cut-off equipment (Bosch/Rexroth)

  3. HAMEG  Oscilloscope 3 ชุด 

เนื้อหาหลักสูตร

1. โครงสร้าง, สัญลักษณ์ และคุณลักษณะของวาล์วควบคุมทิศทางแบบพรอปพอร์ชันนัล

2. การนำวาล์วควบคุมทิศทางแบบพรอปพอร์ชันนัลไปประยุกต์ใช้งานในระบบไฮดรอลิก

3. การปรับตั้งพารามิเตอร์ควบคุมวาล์วให้เหมาะสมกับภาระ เช่น Gain, Ramp และ Set point input บนแผงขยายสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

9 คน

ค่าอบรม/ท่าน

5,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

5,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44