พื้นฐานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องจักร

22-EEP-10

Basic
วัตถุประสงค์

  - วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างไฟฟ้า AC และ DC ได้

  - บอกปริมาณพื้นฐานทางไฟฟ้าได้

  - ต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆและบอกข้อดีข้อเสียได้

  - เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องได้เหมาะสมและถูกต้อง

  - ใช้งานเครื่องมือวัดปริมาณทางไฟฟ้าแบบต่างๆได้ถูกต้อง

  - วัดปริมาณทางไฟฟ้าด้วยเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ได้ถูกต้อง

  - ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในเครื่องจักรได้

  - เลือกใช้งานสายไฟฟ้าได้เหมาะสมและปลอดภัย

  - เข้าใจหน้าที่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

  - ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องจักรได้ถูกต้อง

  - ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกได้ถูกต้อง

  - วิเคราะห์ความผิดปกติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  -

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  -

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - ดิจิทัลมัลติมิเตอร์                          3 ชุด

  - อนาล็อกมัลติมิเตอร์                       3 ชุด

  - สโคปมิเตอร์                                 3 ชุด

  - ชุดฝึกวงจรไฟฟ้า                           3 ชุด

  - ชุดฝึกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์             3 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

- ระบบไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง

- ปริมาณทางไฟฟ้า

- วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

- กฎของโอห์ม

- อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า

- สายไฟฟ้าในเครื่องจักร

- เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและการใช้งาน

- พื้นฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

- การตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการวิเคราะห์

- การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

8,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

8,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44