การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลังในโรงงานอุตสาหกรรมระดับพื้นฐาน

22-EEP-11

Basic
วัตถุประสงค์

  - อธิบาย โครงสร้างของระบบไฟฟ้ากำลังทั้งแบบแรงดันสูง และแรงดันต่ำ

  - ตรวจสอบและบำรุงรักษา อุปกรณ์ภาคไฟฟ้ากำลังได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

  - อธิบายหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ และเข้าใจการบำรุงรักษาอย่างปลอดภัย

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - Scope Meter                                   3 sets

  - Multimeter                                     3 sets

  - Temperature Measurement              3 sets

เนื้อหาหลักสูตร

- ความรู้พื้นฐานด้านระบบไฟฟ้ากำลัง ( HV ,LV )

- Structure of Low voltage Main Distribution Board.

- หลักการบำรุงรักษาและ ความปลอดภัยในการทำงานกับระบบไฟฟ้า

- การบำรุงรักษา , Installation , Inspection of Main  Distribution boards

- ระบบกราวด์และการต่อลงดิน

- หลักการและองค์ประกอบของ High Voltage Power  Substation for factory

- อุปกรณ์และหน้าที่ของอุปกรณ์ High Voltage ใน  Power  Substation for factory

- การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการเข้าทำงานในระบบ High Voltage  Power

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

8,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

8,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44