การออกแบบวงจรแมคเนติกรีเลย์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

22-EEP-13

Basic
วัตถุประสงค์

  - เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ศึกษาหลักการทำงานและคุณสมบัติของวงจรควบคุมมอเตอร์มาตรฐานที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

  - เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถแก้ไขปัญหาวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าได้ตลอดจนสามารถออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างถูกวิธี

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานวงจรไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานวงจรไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - ชุดฝึกอบรมการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า   6 ชุด

  - มอเตอร์ไฟฟ้า                                6 ชุด               

เนื้อหาหลักสูตร

1.วงจรควบคุมอะซิงน์โครนัสมอเตอร์มาตรฐาน

1.1 รีเลย์และการควบคุมการทำงาน

1.2 วงจรควบคุมโดยใช้แมกเนติกส์คอนแทคเตอร์

1.3 วงจรควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์โดยตรง

2.การสร้างวงจรควบคุมโดยใช้รีเลย์

2.1  การควบคุมการทำงานของมอเตอร์แบบเรียงลำดับ

2.2  การควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอร์

2.3  การตรวจหาจุดบกพร่องของวงจรควบคุมและการแก้ไข

3.การสร้างวงจรควบคุมโดยใช้รีเลย์ตั้งเวลา

3.1  การหน่วงเวลาเริ่มทำงาน และการหน่วงเวลาหยุดทำงาน

3.2  การควบคุมการทำงานแบบเรียงลำดับโดยใช้     รีเลย์ตั้งเวลาควบคุมการทำงาน

3.3  การควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์-เดลต้า โดยอัตโนมัติ

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44