วาล์วควบคุมความดันพรอปพอร์ชั่นนัลไฮดรอลิก

21-HYD-26

Intermediate
วัตถุประสงค์

    เพื่อให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับอุปกรณ์ ทาง ด้านพรอปพอร์ชันนัลไฮดรอลิกและอุปกรณ์  อิเลคทรอนิค ในแง่ของการติดตั้ง การซ่อมบำรุง โดยสามารถเปรียบเทียบกับไฮดรอลิกแบบทั่วไป รวมไปถึงการออกแบบและการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับลักษณะงานในอุตสาหกรรม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบควบคุมไฮดรอลิกพื้นฐาน (21-HYD-10) และหลักสูตรระบบควบคุมไฮดรอลิกไฟฟ้า (21-HYD-21) หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านไฮดรอลิก รวมทั้งมีความรู้และทักษะด้านไฮดรอลิกเป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบควบคุมไฮดรอลิกพื้นฐาน (21-HYD-10) และหลักสูตรระบบควบคุมไฮดรอลิกไฟฟ้า (21-HYD-21) หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านไฮดรอลิก รวมทั้งมีความรู้และทักษะด้านไฮดรอลิกเป็นอย่างดี

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    1. Rexroth Proportional Hydraulic 3 ชุด 

    2. Cut-off equipment (Bosch/Rexroth)

เนื้อหาหลักสูตร

1. โครงสร้างสัญลักษณ์และคุณลักษณะของงวาล์วควบคุมความดันแบบสัดส่วน

2. การนำวาล์วไปประยุกต์ใช้งานในระบบไฮดรอลิกส์

3. การปรับตั้งพารามิเตอร์ควบคุมวาล์ว ให้เหมาะสมกับภาระ เช่น Ramp และ Set point input บนการ์ดควบคุมอิเลคทรอนิก เป็นต้น

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

9 คน

ค่าอบรม/ท่าน

5,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

5,500 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44