การสื่อสาร DeviceNet,ControlNetm Thernet IP ผ่าน PLC (Control Logix 5000)

22-IIT-41

Basic
วัตถุประสงค์

  - สามารถเข้าใจสายเคเบิลแต่ละชนิดได้

  - สามารถเลือกใช้คอนเนคเตอร์แต่ละชนิดให้เหมาะสมกับงาน

  - สามารถใช้เครื่องมือสำหรับสายเคเบิลชนิดต่างๆได้

  - สามารถออกแบบการเชื่อมต่อสายเคเบิลสำหรับระบบอัตโนมัติได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - มีความสนใจเกี่ยวกับสายเคเบิลในระบบอัตโนมัติ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - มีความสนใจเกี่ยวกับสายเคเบิลในระบบอัตโนมัติ

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. ชุดฝึกสายเคเบิล  Lapp  Cable    6  ชุด

         - SKINTOP

         - SILVYN

  - POWER CHAIN

  - EPIC

  - OLFLEX

  - UNITRONIC

  - HITRONIC

          - FLEXIMARK

เนื้อหาหลักสูตร

- การเลือกชนิดสายเคเบิลและคอนเนคเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

- การเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสายเคเบิล

- การออกแบบการเชื่อมต่อสายเคเบิลให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

4 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44