การสื่อสารผ่าน Profi Net & Industrial Ethernet ด้วย PLC S7

22-IIT-51

Basic
วัตถุประสงค์

  - ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบการสื่อสารในงานอุตสาหกรรม (Industrial Ethernet) และรู้ถึงข้อแตกต่าง ข้อดี ข้อเสียของระบบ และยังสามารถนำความรู้ไปติดตั้งระบบ Industrial Ethernet ร่วมกับ PLC S7 ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - ช่างเทคนิค วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับระบบ Industrial Ethernet หรือผ่านหลักสูตร การโปรแกรม PLC-S7 ระดับพื้นฐาน (22-PLC-20) ของทางสถาบันไทย-เยอรมันมาก่อน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - ช่างเทคนิค วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับระบบ Industrial Ethernet หรือผ่านหลักสูตร การโปรแกรม PLC-S7 ระดับพื้นฐาน (22-PLC-20) ของทางสถาบันไทย-เยอรมันมาก่อน

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - PLC S7-414-3 6  ชุด + ET 200 M Remote I/O

  - คอมพิวเตอร์  6  ชุด

  - HUB & Switching

  - Cable & Connector RJ-45

  - Crimping Tool

  - Cable Tester

  - TCP/IP Gate

  - Industrial Ether net ESMITPSO

เนื้อหาหลักสูตร

- การสื่อสารแบบ Industrial Ethernet ในงานอุตสาหกรรม

- โครงสร้างของระบบการสื่อสาร

- เทคโนโลยีของ Hub & Switching

- ฟังก์ชั่นของ (TCP/IP & UDP)

- ประโยชน์ของระบบสื่อสารแบบ Ethernet ในระบบอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ

- การสร้างโครงข่าย Ethernet ด้วย PLC S7

- การเขียนโปรแกรมด้วย PLC S7

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

8 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44