การสื่อสาร Profibus DP (Configuration & Troubleshooting)

22-IIT-61

Advanced
วัตถุประสงค์

  - ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบการสื่อสารในงานอุตสาหกรรมโดยโปรฟิบัส และรู้ถึงข้อแตกต่าง ข้อดี ข้อเสียของระบบ และยังสามารถนำความรู้ไปติดตั้งระบบโปรฟิบัสได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - ช่างเทคนิค วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับระบบโปรฟิบัส หรือผ่านหลักสูตรการโปรแกรม PLC(Siemens)-S7 ระดับพื้นฐาน  (22-PLC-20) ของทางสถาบันไทย-เยอรมันมาก่อน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - ช่างเทคนิค วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับระบบโปรฟิบัส หรือผ่านหลักสูตรการโปรแกรม PLC(Siemens)-S7 ระดับพื้นฐาน  (22-PLC-20) ของทางสถาบันไทย-เยอรมันมาก่อน

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - Profibus DP plant model

  - คอมพิวเตอร์          4  ชุด

  - Monitoring software

  - Profibus DP Slave  ET200M Remote I/O

  - Win bloc DP A6 DIP 2x3 (Weidmuller)

  - BK 3100 Profibus 1 set Begkhoff

  - Profibus DP/DP coupler

  - RS 485  Repeater

  - Simatic net profibus OLMG12 (Fiber optic)

  - ET 2005 IM 151-1

  - Simatic net PB,CP 5611

  - Bustest II Profibus test tool

  - Siemens simatic panel OP 177 B

  - Danfoss Inverter

  - Micro Master Inverter

เนื้อหาหลักสูตร

- การใช้งานโปรฟิบัสในงานอุตสาหกรรม

- ฟังก์ชั่นของการสื่อสารในระบบโปรฟิบัส

- ฟังก์ชั่นและการใช้งานของโปรฟิบัส-ดีพี

- ฟังก์ชั่นและการใช้งานของ Inverter ผ่านระบบ Profibus

- การใช้งานโปรฟิบัสกับอุปกรณ์อื่นๆ

- การฝึกปฏิบัติโดยใช้อุปกรณ์ต่างผู้ผลิตร่วมกันในระบบ

- การวิเคราะห์และแก้ปัญหาระบบโปรฟิบัส

- การเปรียบเทียบระบบการสื่อสารแบบต่าง ๆ

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

12,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

12,500 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44