กระบวนการวัดคุมด้วยเครื่องมือวัดระดับพื้นฐาน

22-IIT-62

Advanced
วัตถุประสงค์

  - อธิบายหลักการของกระบวนการเครื่องมือวัด

  - อ่านข้อมูลเครื่องมือจากระบบควบคุมกระบวนการ

  - เชื่อมต่อการสื่อสาร Profibus PA กับระบบควบคุมกระบวนการ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - ช่างเทคนิค วิศวกรที่เกี่ยวข้อง  ควรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสื่อสาร Profibus DP (22-IIT-61) มาก่อน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - ช่างเทคนิค วิศวกรที่เกี่ยวข้อง  ควรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสื่อสาร Profibus DP (22-IIT-61) มาก่อน

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - ชุด LAB Process Instrument ของ Profibus

  - PLC ,S7 414-3

  - คอมพิวเตอร์              6  ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

- โครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องมือวัดความดัน,ระดับ ,อัตราการไหลและอุณหภูมิที่ใช้อยู่ในงานอุตสาหกรรม

- การนำเครื่องมือวัดไปใช้ในขบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม

- การใช้งานโปรแกรม PDM ในระบบ Profibus ในการปรับตั้งค่าต่างๆภายในเครื่องมือวัดและสามารถใช้งาน EDD EDDL ในการแสดงรายละเอียดของเครื่องมือวัด

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

8,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

8,500 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44