ระบบทางกลและระบบทางไฟฟ้าของเครื่องจักร CNC

46-MRM-11

Basic
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เข้าใจวงจรPower On และ ต่อวงจร single Line Diagramได้

  2. เพื่อให้รู้จักอุปกรณ์ Input/output

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือมากกว่าทางด้านเครื่องกล , ไฟฟ้า

  2. ผู้มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องจักรกล ซี เอ็น ซี และด้านไฟฟ้าควมคุม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือมากกว่าทางด้านเครื่องกล , ไฟฟ้า

  2. ผู้มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องจักรกล ซี เอ็น ซี และด้านไฟฟ้าควมคุม

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  ชุดฝึกเดลต้า

เนื้อหาหลักสูตร

1. Introduction Input /Output /controller /drive /servo/invertor

2. วงจร (Power On)Relay self holding circuit and Magnatic

3. วงจร Single Line Diagram

4. ลิตมิตสวิตช์ (Limit Switch)  แบบสัมผัส แบบไม่สัมผัสในCNC

5. Overview ระบบทางกล Coolant system, Ship convayer system ,Weight Balance, structure Machine, Spindle and Spindle Cooling System, Turret tool change ,Heat Exchanger ,Hydraulic system ,Lubrication system ,Oil skimmer system option

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

8 คน

ค่าอบรม/ท่าน

6,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

6,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44