การเขียนโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Mastercam

25-CAD-20

Intermediate
วัตถุประสงค์

    1.      สามารถเขียนแบบ 2 มิติและสร้างรูปจำลอง 3 มิติแบบต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม Mastercam

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    1.      ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิตที่มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้าน CAD

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    1.      ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิตที่มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้าน CAD

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Mastercam

เนื้อหาหลักสูตร

1.    การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Mastercam

2.    การสร้างและแก้ไขเส้น 2 มิติ (Wireframe)

3.    การใช้งานกลุ่มคำสั่ง Transform tool

4.    ระบบพิกัดและระนาบการทำงาน (Work Coordinate System )

5.    การทำงานด้วย Level

6.    การสร้างและแก้ไขวัตถุแบบทรงตัน (Solid)

7.    การสร้างและแก้ไขวัตถุแบบพื้นผิว (Surface)

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

8 คน

ค่าอบรม/ท่าน

6,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

6,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44