เทคโนโลยีการสื่อสาร CC-Link ผ่าน PLC (Mitsubishi)

22-IIT-81

Advanced
วัตถุประสงค์

  - ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบสื่อสารแบบ CC-Link  ในงานอุตสาหกรรม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - ช่างเทคนิค วิศวกรที่เกี่ยวข้อง และต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 22-PLC-42 การโปรแกรม PLC (Mitsubishi) GX-Work2 ระดับสูง มาก่อน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - ช่างเทคนิค วิศวกรที่เกี่ยวข้อง และต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 22-PLC-42 การโปรแกรม PLC (Mitsubishi) GX-Work2 ระดับสูง มาก่อน

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - ชุดฝึก PLC Mitsubishi รุ่น Q  Series   6 ชุด

  - ชุดฝึก CC-Link Master/Local             2 ชุด

  -  ชุดฝึก CC-Link Digital I/O                 2 ชุด

  - ชุดฝึก CC-Link Analog I/O                2 ชุด

  - Computer  Notebook                        2 ชุด

  - GX-Developer Software                   2 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

- หลักการเบื้องต้นของระบบสื่อสาร ที่ใช้อยู่ในงานอุตสาหกรรม

- โครงสร้างของอุปกรณ์ในระบบสื่อสารแบบ CC-Link และการเชื่อมต่อ

- ฟังก์ชันการใช้งาน และการปรับพารามิเตอร์เพื่อการเชื่อมต่อข้อมูลในระบบ CC – Link( ลงปฏิบัติเบื่องต้น)

- การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อในระบบ CC - Link

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44