การซ่อมบำรุงและการแก้ไขระบบไฮดรอลิก

21-HYD-32

Intermediate
วัตถุประสงค์

    เพื่อให้มีความรู้และทักษะในงานซ่อมบำรุงและแนวทางการแก้ไขระบบไฮดรอลิกที่เป็นระบบและจำเป็น เพื่อให้ระบบไฮดรอลิกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบควบคุม ไฮดรอลิกพื้นฐาน (21-HYD-10) หรือผู้ที่มีและประสบการณ์ด้านไฮดรอลิก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบควบคุม ไฮดรอลิกพื้นฐาน (21-HYD-10) หรือผู้ที่มีและประสบการณ์ด้านไฮดรอลิก

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    -

เนื้อหาหลักสูตร

1. ความหมายและประโยชน์ของการซ่อมบำรุงและแนวทางการแก้ไขระบบไฮดรอลิก

2. การเลือกใช้ การเก็บรักษา และการวิเคราะห์ความเสียหายของซีล

3. การบำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบไฮดรอลิคส์

4. การควบคุมการปนเปื้อนของน้ำมันไฮดรอลิก

5. การติดตั้ง และ การ start up ปั๊มไฮดรอลิก มอเตอร์ไฮดรอลิก กระบอกไฮดรอลิก และวาล์วไฮดรอลิก

6. แนวทางการแก้ไขระบบไฮดรอลิกอย่างเป็นระบบ เมื่อระบบทำงานผิดปกติหรือระบบไม่ทำงาน

7. ข้อควรระวังและความปลอดภัยในการทำงานกับระบบไฮดรอลิก

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

8 คน

ค่าอบรม/ท่าน

9,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

9,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44