การโปรแกรม PLC (Mitsubishi) GX-Work 2 ระดับพื้นฐาน

22-PLC-40

Basic
วัตถุประสงค์

  - สามารถอธิบายโครงสร้างส่วนประกอบพื้นฐาน หลักการทำงานและการใช้คำสั่งฟังก์ชั่นต่างๆ ในกลุ่มคำสั่งเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมของระบบโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ได้

  - สามารถใช้โปรแกรม GX-Work2 เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ PLC (Mitsubishi)  ได้  

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า และดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น               

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า และดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น               

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - ชุดฝึก PLC FX , Q ยี่ห้อ Mitsubishi     12 ชุด

  - ซอฟต์แวร์ GX-Work2                          12 ชุด

  - คอมพิวเตอร์                                         12 ชุด

  - Simulation Module                             12 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

- บทนำ PLC

- การติดตั้งและออกแบบระบบ

- ความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิตอล

- การอ้างแอสเดรสของ PLC

- หลักการเขียนแลดเดอร์ไดอแกรมและคำสั่งพื้นฐาน

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

12,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

12,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44