การโปรแกรม PLC (Mitsubishi) GX-Work2 ระดับสูง

22-PLC-42

Advanced
วัตถุประสงค์

  - เพื่อให้สามารถเข้าใจโครงสร้างส่วนประกอบ หลักการทำงานและการใช้คำสั่ง ฟังก์ชั่นขั้นสูงต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมของระบบโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์และประมวลผลในรูปการรับและส่งสัญญาณอนาล็อกรวมถึงการ เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน High Speed Counter ของ PLC(Mitsubishi)

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้าน PLC ( Mitsubishi )และจะต้องผ่านการอบรม 22-PLC-40 หรือเทียบเท่ามาก่อนเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้าน PLC ( Mitsubishi )และจะต้องผ่านการอบรม 22-PLC-40 หรือเทียบเท่ามาก่อนเท่านั้น

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - ชุดฝึก PLC Mitsubishi รุ่น Q  Series  3 ชุด                         

  - ชุดฝึก PLC Mitsubishi รุ่น FX Series 3 ชุด

  - ชุดฝึกสัญญาณอนาล็อก                      6 ชุด

  - ชุดฝึกโปรแกรมควบคุมการทำงาน Hi speed counter    3 ชุด

  - คอมพิวเตอร์                                       6 ชุด 

เนื้อหาหลักสูตร

- การใช้ซอฟต์แวร์ GX Work2 ออกแบบโปรแกรม PLC

- การใช้คำสั่ง ฟังก์ชันขั้นสูงต่างๆภายในโปรแกรม PLC (Mitsubishi) รุ่น Q Series, FX Series

- การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบ โดยใช้ภาษา Sequential Function Chart ( SFC)

- การเขียนโปรแกรมในการประมวลผลสัญญาณอนาล็อก Input และ Output

- การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน High Speed Counter

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

12,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

12,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44