การโปรแกรม PLC (OMRON) & CX Programmer ระดับพื้นฐาน

22-PLC-60

Basic
วัตถุประสงค์

  - เพื่อให้สามารถเข้าใจโครงสร้างส่วนประกอบพื้นฐาน หลักการทำงานและการใช้คำสั่ง ฟังก์ชั่นต่างๆ ในกลุ่มคำสั่งเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมของระบบโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ได้สามารถใช้โปรแกรม CX-Programmer  เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ PLC(OMRON) ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า และดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า และดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - ชุดฝึกPLC(OMRON) รุ่น CJ  Series     3 ชุด

  - Application  Module 4  ประเภท            3 ชุด

  - Conveyor simulation                           3  ชุด                      

  - Computer  Notebook                           3  ชุด

  - Software  CX-Programmer                 3  ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

- โครงสร้างพื้นฐานของระบบโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

- การใช้ซอฟต์แวร์ CX-Programmer ออกแบบโปรแกรม PLC

- การใช้คำสั่ง ฟังก์ชั่นต่างๆ ภายในโปรแกรม PLC(OMRON)  รุ่น CJ  Series

- การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบควบคุมแบบลอจิก โดยใช้ภาษา LADDER

- การเชื่อมต่อ และรับส่งข้อมูลระหว่าง PLC  และApplication ต่างๆ

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

11,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

11,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44