การโปรแกรม PLC (Siemens)-S7-1200 และ TIA Portal ระดับพื้นฐาน

22-PLC-70

Basic
วัตถุประสงค์

  - อธิบายโครงสร้าง ส่วนประกอบฟังก์ชั่นต่างๆของ S7 1200 ได้ถูกต้อง

  - อธิบายกลุ่มคำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมของระบบโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์(S7 1200 )ได้ถูกต้อง

  - สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (S7 1200 ) ได้ถูกต้อง

  - สามารถทำการเชื่อมต่อ PLC (S7 1200)โดยใช้ โปรโตคอลแบบ PROFINET ผ่านโปรแกรม TIA Portal ได้ถูกต้อง

  - สามารถใช้โปรแกรม TIA Portal เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน PLC (S7 1200) ได้ถูกต้อง

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า และดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น               

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า และดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น               

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - ชุดฝึก PLC S7 1200  ยี่ห้อ Siemens      6 ชุด

  - ซอฟต์แวร์ TIA Portal                           6 ชุด

  - คอมพิวเตอร์                                          6 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

- อธิบายโครงสร้างของ PLC (S7 1200)

- การติดตั้งและออกแบบระบบ

- ความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิตอล

- การอ้างแอสเดรสของ PLC

- การเชื่อมต่อ PLC โดยใช้ PROFINET Protocol

- หลักการเขียนโปรแกรมและคำสั่งพื้นฐานโดยใช้แลดเดอร์ไดอแกรม

- การใช้ซอฟต์แวร์ TIA Portal เขียนโปรแกรม

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44