ระบบแมชชีนวิชั่น (การโปรแกรมเชื่อมต่อกล้อง และปรับแต่งแสง)

22-SEN-21

Basic
วัตถุประสงค์

  - เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานของระบบแมชชีนวิชั่น และการใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐานของระบบแมชชีนวิชั่น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรมได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - ควรมีความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน

  - ควรมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - ควรมีความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน

  - ควรมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - ชุดแมชชีนวิชั่น                   6 ชุด

  - คอมพิวเตอร์ Notebook     6 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

- บทนำเกี่ยวกับระบบแมชชีนวิชั่น

- ข้อดีของการใช้ระบบแมชชีนวิชั่น

- โครงสร้างพื้นฐานของระบบแมชชีนวิชั่น เช่น กล้อง เลนส์ แสง เป็นต้น

- การเลือกใช้งานระบบแมชชีนวิชั่น

- การใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐานของระบบแมชชีนวิชั่น เช่น การตรวจสอบคุณภาพ, เช็คมี/ไม่มี, เช็คสี, OCR เป็นต้น

- การเชื่อมต่อระบบแมชชีนวิชั่นด้วยอินพุตและเอาท์พุต

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

8,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

8,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44