การฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร CNC (ภาคองค์ประกอบทางกล)

23-MAT-30

Basic
วัตถุประสงค์

  - อธิบายหลักการทำงานของแกนเคลื่อนที่เครื่องจักรได้

  - อธิบายวิธีการประกอบแบริ่งและการ Preload ได้

  - ประกอบแบริ่งเข้ากับ Unit แกนเครื่องจักร CNC ได้ถูกต้อง

  - ปรับตั้งค่าความเที่ยงตรงของแกนเครื่องจักรได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - ชุดหน่วยแกนเครื่องจักร CNC

  - นาฬิกา

  - เครื่องกลึง CNC

  - เครื่องโม่ CNC

เนื้อหาหลักสูตร

- แกนของเครื่องจักร CNC

- Bearing and Preload

- การประกอบ Ball Screw Unit

- ความแม่นยำของแกน CNC

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

8,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

8,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44