การฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร CNC (ภาคเซอร์โวมอเตอร์และตัวขับเคลื่อน)

23-MAT-31

Advanced
วัตถุประสงค์

  - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและการตั้งค่าเซอร์โวมอเตอร์

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - มีความรู้พื้นฐานทางด้านงานช่าง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - มีความรู้พื้นฐานทางด้านงานช่าง

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - ชุดฝึกเซอร์โวมอเตอร์ 3 ชุด

  - ชุดฝึกแกนเคลื่อนที่ 3 ชุด

  - คอมพิวเตอร์พร้อมซอฟท์แวร์ 3 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

- ระบบของเซอร์โว

- ข้อมูลด้านเทคนิคของเซอร์โวไดร์ฟและมอเตอร์

- สัญญาณเข้า/ออก และการเชื่อมต่อ

- ฟังก์ชั่นทั่วไปของเซอร์โว

- หน้าจอแสดงผลและการควบคุม

- ทดสอบและปรับตั้งค่าเซอร์โว

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44