การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (FANUC) ระดับกลาง

23-ROB-31

Intermediate
วัตถุประสงค์

  - เขียนโปรแกรมโดยใช้ Position Register ได้

  - อธิบายและประยุกต์ใช้ระบบพิกัดแบบต่างๆ ได้

  - ตั้งค่าพิกัดเครื่องมือได้

  - ตั้งค่าพิกัดผู้ใช้ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - ผ่านการอบรมหลักสูตร การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (FANUC) ระดับพื้นฐาน (23-ROB-30) มาก่อน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - ผ่านการอบรมหลักสูตร การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (FANUC) ระดับพื้นฐาน (23-ROB-30) มาก่อน

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (ประเภทปล้อง) FANUC M710i-c50

  - ระบบควบคุมหุ่นยนต์ FANUC RJ 3ic

  แป้นทำโปรแกรม

เนื้อหาหลักสูตร

- Position Register

- ระบบพิกัด

- การตั้งค่าพิกัดเครื่องมือ

- การตั้งค่าพิกัดผู้ใช้

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

4 คน

ค่าอบรม/ท่าน

13,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

13,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44