การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (FANUC) ระดับสูง

23-ROB-32

Advanced
วัตถุประสงค์

  - ตั้งค่าพารามิเตอร์พื้นฐาน

  - ควบคุมหุ่นยนต์โดยเขียนโปรแกรมเส้นทางเคลื่อนที่และ I/O พื้นฐาน

  - ทดสอบโปรแกรม

  - ใช้ Pendant เพื่อเขียนโปรแกรม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - ผ่านการอบรมหลักสูตร การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (FANUC) ระดับกลาง (23-ROB-31)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - ผ่านการอบรมหลักสูตร การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (FANUC) ระดับกลาง (23-ROB-31)

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - ชุดควบคุม R-30ia        1  ชุด

  - แขนกลหุ่นยนต์ M710ic/50      1  แขน

  - แป้นทำโปรแกรม                    1 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

- การปรับแต่งพารามิเตอร์ของหุ่นยนต์

- อินพุตและเอาต์พุตของหุ่นยนต์

- การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้อุปกรณ์ภายนอก

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

4 คน

ค่าอบรม/ท่าน

13,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

13,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44