การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (MOTOMAN : Yaskawa) ระดับพื้นฐาน

23-ROB-40

Basic
วัตถุประสงค์

  - ปรับตั้งค่าพื้นฐานหุ่นยนต์ได้

  - เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในระดับพื้นฐานได้

  - ทดสอบโปรแกรมได้

  - ใช้งานโปรแกรมได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - หุ่นยนต์ MOTOMAN: Yaskawa HP20 และ MH 50

  - ระบบควบคุม หุ่นยนต์ MOTOMAN: Yaskawa DX100

  - แป้นทำโปรแกรม

เนื้อหาหลักสูตร

- Robotics & Robot Controller

- Operate by Jog Operation

- Setting Coordinate Operation

- Setting Reference Operation

- Program detail information

- Motion Instruction

- Create Program

- Testing

- Program Operation

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

13,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

13,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44