การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (MOTOMAN : Yaskawa) ระดับกลาง

23-ROB-41

Intermediate
วัตถุประสงค์

  - อธิบายโครงสร้างทางกลของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้

  - ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ได้

  - ตรวจสอบระยะเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ได้

  - กำหนดระยะการทางานของหุ่นยนต์ได้

  - ตั้งค่าตำแหน่งอ้างอิงเริ่มต้นของหุ่นยนต์ได้

  - กำหนดงานบำรุงรักษาตามรอบเวลาได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - ผ่านการอบรมหลักสูตร การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (MOTOMAN: Yaskawa) ระดับพื้นฐาน (23-ROB-40) มาก่อน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - ผ่านการอบรมหลักสูตร การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (MOTOMAN: Yaskawa) ระดับพื้นฐาน (23-ROB-40) มาก่อน

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - หุ่นยนต์ MOTOMAN: Yaskawa HP20 และ MH 50

  - ระบบควบคุม หุ่นยนต์ MOTOMAN: Yaskawa DX100

  - แป้นทำโปรแกรม

เนื้อหาหลักสูตร

- การกำหนดค่าอุปกรณ์

- ระบบความปลอดภัย

- การตรวจสอบ

- Home Position Calibration

- การบำรุงรักษาตามรอบเวลา

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

13,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

13,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44