การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (MOTOMAN : Yaskawa) ระดับสูง

23-ROB-42

Advanced
วัตถุประสงค์

  - อธิบายโครงสร้างของภาษาที่ใช้งานกับหุ่นยนต์ได้

  - อธิบายฟังก์ชันเพิ่มเติมในโครงสร้างภาษาได้

  - เลือกใช้งานฟังก์ชันระดับสูงในการควบคุมหุ่นยนต์ได้

  - สร้างผังงานโปรแกรมเพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานอย่างมีแบบแผนได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - ผ่านการอบรมหลักสูตรการโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (MOTOMAN: Yaskawa) ระดับกลาง (23-ROB-41)    

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - ผ่านการอบรมหลักสูตรการโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (MOTOMAN: Yaskawa) ระดับกลาง (23-ROB-41)    

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - หุ่นยนต์ Motoman Yaskawa MH50

  - หุ่นยนต์ Motoman Yaskawa HP20D

เนื้อหาหลักสูตร

- INFORM Manual Outline (โครงสร้างภาษาขั้นสูง)

- INFORM Explanation (โครงสร้างฟังก์ชันระดับสูง)

- Flowchart for Operating (ผังงานโปรแกรม)

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

13,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

13,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44