การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (OTC DAIHEN) ระดับพื้นฐาน

23-ROB-50

Basic
วัตถุประสงค์

  - บอกประเภทและองค์ประกอบของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้

  - เคลื่อนที่หุ่นยนต์ด้วยระบบพิกัดต่าง ๆ ได้

  - เขียนและปรับแต่งโปรแกรมได้

  - ทดสอบโปรแกรมหุ่นยนต์ และสั่งทำงานอัตโนมัติได้

  - สำรองและเรียกคืนไฟล์ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - มีความสนใจเริ่มต้นใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - มีความสนใจเริ่มต้นใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - หุ่นยนต์ OTC Model NV166

  - หุ่นยนต์ OTC Model NV6S

  - Controller FD11

เนื้อหาหลักสูตร

- หุ่นยนต์ และตัวควบคุม

- การควบคุมแบบแมนนวล

- การเขียนและทดสอบโปรแกรม

- การปรับแต่งโปรแกรม

- การทำงานแบบอัตโนมัติ

- การสำรองและเรียกคืนไฟล์

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

13,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

13,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44