การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (MITSUBISHI) ระดับพื้นฐาน

23-ROB-60

Basic
วัตถุประสงค์

  - เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ถูกต้องโดยใช้แป้นทำโปรแกรม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - มีความสนใจเริ่มต้นใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - มีความสนใจเริ่มต้นใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - ชุดควบคุม Q                               2  ชุด

   - แขนกลหุ่นยนต์ RV-4F                  1  แขน

   - แขนกลหุ่นยนต์ RH-6FH               1  แขน

   - แป้นทำโปรแกรม                         2 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

- ระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมโดยทั่วไป

- การควบคุมพื้นฐาน

- การเขียนโปรแกรมด้วยภาษามิวฟาเบสิคห้า (MELFA BASIC V)

- โปรแกรมประยุกต์ร่วมกับหุ่นยนต์ RT Tool2

- คุณสมบัติของชุดควบคุมและแขนกลหุ่นยนต์

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

13,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

13,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44